• Monica Lindanger

I trening for toppjobb

Lovande kvinner i oljå lærer å tru på seg sjølv og våga å planleggja karriere i Female Future-programmet.