Skuffelse i Hjelmeland Sparebank

Styreformann Rolf Aarsand retter sterk kritikk mot kommunestyret i Hjelmeland.