• Ben Bernanke sa i en tale i New York mandag at den iboende styrken i USAs økonomi, sammen med sentralbanken Federal Reserves arbeid for høy sysselsetting og stabile priser, vil bidra til styrking av dollaren. Scanpix

Bernanke jobber for sterkere dollarkurs

USAs sentralbank arbeider aktivt for å sørge for en sterk dollarkurs. En sterk dollar er en forutsetning for stabile globale finansmarkeder, sier sentralbanksjef Ben Bernanke.