Trolig Røkke-forlik med minoritetsaksjonærene

Mye tyder på at det nå er duket for et forlik mellom Kjell Inge Røkke og de tidligere minoritetsaksjonærene i Aker RGI.