- Jeg er ikke sentral i LW8

Hans Otto Andersen forklarer sin rolle i pyramidestrukturen LW8 med at han har forsøkt å hjelpe de mange som har tapt pengene sine.