Xtra bemanner opp med IKM

Xtra personell AS og IKM går sammen om å danne landets fjerde største bemanningsbyrå.