Felleskjøpet er interessert

Felleskjøpet ser store muligheter i Torfinn Johnsens biomembran, hvis den holder det den lover.