Rekordresultat for Hydro

Høy produksjon i kombinasjon med høye olje— og gasspriser førte tilrekordresultat for Norsk Hydro i årets første kvartal.