Regjeringen skjermer fjellbøndene

Festetomter på ett mål kan innløses for opptil 280.000 kroner. Men neppe i Sirdal.