ABB selger seg ned i olje og gass

ABB Gruppen har undertegnet en avtale med en investorgruppe bestående av Candover Ltd, 3i og JPMorgan Partners vedrørende salg av deler av gruppens Olje, gass og petrokjemidivisjon.