Fagforeningen vil ikke la ansatte jobbe som de vil