Utfordringer står i kø

Ormen Lange er Norgeshistoriens største industriprosjekt og gjør Norge til verdens nest største gasseksportør etter Russland. Utbyggingsoperatør Norsk Hydro forserer en lang rekke hindre for å komme i mål med prosjektet.