Feil på nettet ga prishopp på 33 pst.

Reis så langt du vil med NSB for 150 kroner, heter det i reklamen. Men holder selskapet det det lover?