Luksusbudsjett i Sirdal

Den nye rådmannen i Sirdal, Kjell Arvid Berland, ber politikerne bremse litt på pengebruken.