Revisorer vitner i Finance Credit-saken

Revisorene som har arbeidet med Finance Credit vil vitne i den pågående rettssaken mot Trond G. Kristoffersen.