- Arrogant av Clemet å utelate høyskolene

«Rart og arrogant». Slik opplever Anne Marte Klubbenes, leder i Studentenes Landsforbund, brevet fra Kristin Clemet.