Mer effektiv bompengeinnkreving fra 1. februar

Søndag 1. februar settes Autopass-systemet i drift ved over 20 bompengeanlegg rundt om i landet. Systemet vil effektivisere bompengeinnkrevingen og gjøre bompassering enklere for bilistene.