Chartertrafikk i vekst på Sola

Selv om den internasjonale rutetrafikken viser synkende tendens på Sola, øker chartertrafikken som aldri før.