Nykommer mener det må bores langt flere brønner

Altfor få brønner er boret på norsk sokkel. Det britiske nykommerselskapet BG Group skal vokse ved aktiv lete— virksomhet.