Norges Bank setter ned renten

Norges Bank setter ned innskudds— og lånerentene overfor bankenemed 0,5 prosentpoeng. Sentralbanksjef Svein Gjedrem åpner samtidigfor nye rentekutt utover våren.