• - Gammel kunnskap er farlig hvis bedriftene blir for fornøyd med måten de jobber på i dag, og ikke tenker smartere og tar i bruk ny teknologi, mener fra venstre, Erik Sellevold Bleika, Sophie Mari Døring og Torbjørn Cederløv. Jon Ingemundsen
    Galleri

De tror vi får forbud mot å kjøre bil i 2030

De utfordrer tradisjonell tankegang, og velger kanskje helt andre løsninger enn de mer etablerte i styrerommene. Tre av medlemmene i skyggestyret i Norsk Industri fikk utfolde seg på Solamøtet mandag foran en godt voksen forsamling med beslutningstakere i nærings- og samfunnsliv.