Nesten 1 milliard kroner utbetalt i pasientskadeerstatning i fjor

I fjor ble det utbetalt over 911 millioner kroner i pasientskadeerstatninger for tabber, feil og svikt på norske sykehus. Det er ny rekord.

Publisert: Publisert:
  • Ntb

— Vi har aldri utbetalt så mye i erstatninger på ett år, sier direktør Rolf Gunnar Jørstad i Norsk pasientskadeerstatning (NPE) til VG.

Størstedelen av pasientskadeerstatningene, hele 83 prosent, skyldes svikt hos helseforetakene og kunne vært unngått.

Hele 911 millioner kroner av erstatningene må betales av helseregionene, de kommunale helsetjenestene og staten som må betale, mens resten kommer fra den private helsetjenesten, den fylkeskommunale tannhelsetjenesten og erstatninger etter legemiddelskader.

— Det ble i fjor utbetalt nærmere 1 milliard i erstatning. Vi snakker om beløp som, hvis skadene ikke hadde skjedd, kunne vært benyttet til god pasientbehandling. Disse skadene vil koste samfunnet langt mer enn den ene milliarden, blant annet i trygd og uførhet, sier Jørstad.

NPE fikk over 5.000 klagesaker i fjor, og tror at mørketallene er store.

Oslo universitetssykehus sto for den største utbetalingsposten på 106 millioner kroner, men oversikten til NPE tar ikke hensyn til pasientvolum, så summene følger i hovedsak størrelsen på sykehusene.

Publisert: