Bergesen bestiller skip i Japan

Bergesen har inngått kontrakt med et verft i Japan om bygging av et nytt gasstankskip på 59.200 kubikkmeter.