For kort frist for Statoil-overføring

Ansvaret for all statlig næringsvirksomhet skal overføres til Næringsdepartementet innen nyttår, men statsrådene innser at dette ikke går for Statoil og Petoro.