Ofrer landbruket til fordel for fisk

Norge har sterke nasjonale interessekonflikter omkring frihandel; Fisk mot landbruk. Fisk vil vinne.