Kosmo avviser OD-granskning

Fagforbundet Nopef har krevd uavhengig revisjon avsikkerhetsarbeidet i Oljedirektoratet. Men statsråd Jørgen Kosmoavviser foreløpig kravet.