Oljefunn vest for Heimdal

Boringer: Marathon Petroleum Norge har funnet olje 13 kilometer sørvest for Heimdal-feltet.