Hjelp for blakke strømkunder

Et flertall på Stortinget vil senere i uken vedta at det skal ytes minst 373 ekstra millioner kroner til vanskeligstilte som får trøbbel på grunn av store strømregninger.