Konkurransetilsynet fastholder forbud mot bonus

Konkurransetilsynet tar ikke klagen fra flyselskapene til følge, ogomgjør ikke forbudet mot bonusordningen i flytrafikken innenlands.