Samferdselsministeren positiv til å slette NSB-lån

Samferdselsminister Terje Moe Gustavsen er positiv til å ettergi NSB-gjeld for å styrke selskapets egenkapital, men vil ikke si hvor mye av lånet på 2,1 milliarder kroner han er villig til å slette.