Medlemskrangel havner i Høyesterett

Nopef og OFS har valgt Høyesterett som siste arena for en flere år gammel strid om hvilket forbund oljearbeiderne i BP Amoco (ABC-klubben) skal stå i.