Øker levetiden til oljefelt

Mer effektiv bruk av informasjons— og kommunikasjonsteknologi (IKT) vil gjøre Nordsjøen lønnsom i enda flere år.