Vil ha lov for trim på jobben

Vi trenger en lov som gir arbeidstakerne en rett til fysisk aktivitet på arbeidsplassen og som forplikter arbeidsgiveren til å tilrettelegge for slik aktivitet.