Regjeringen stanser prøveboring utenfor Røst

Miljøvernminister Siri Bjerke besluttet onsdag at Norsk Hydro ikkekan sette i gang prøveboring i blokk Nordland VI utenfor Røst iLofoten.