Mer bibelkunnskap i grunnskolen

Bibel-kunnskap kom styrket ut av høringsrunden for ny læreplan iKRL-faget. Og skolene selv skal få større innflytelse påundervisningen, foreslår Læringssenteret.