Mer kraft for Statkraft

Det tyske selskapet E. On Energie har kjøpt opp flere aksjer i det svenske kraftselskapet Sydkraft, og kontrollerer nå 55 prosent av aksjene.