Gode utsikter for norsk industri

Norske industriledere ser med forsiktig optimisme på framtida, etter stort sett gode resultater i andre kvartal 2001.