Få asylsøkere får jobb

Trass i behov for arbeidskraft i flere næringer, sitter asylsøkere uten jobb. Mange bedrifter anser dem for å være usikker investering.