Meget godt resultat for Telenor

Telenor-konsernet oppnådde et resultat før skatt i 1. kvartal 2001 på 10.666 millioner kroner.