Flere friskoler kan få offentlig støtte

Regjeringen vil gi Den internasjonale skolen i Stavanger mulighet for offentlig finansiering. Skolen blir dermed tilgjengelig for langt flere elever enn i dag.