Steensnæs lover bedre vilkår for oljå

Oljeministeren lover å komme med tiltak som skal få opp aktivitetenpå norsk sokkel.