Krig om rånelukt

Norsk griseavl ligger helt i verdenstoppen, med en løpende målsetning om å skaffe forbrukerne et best mulig kjøtt.