Dobling i karakterklager

153 studenter ved Høgskolen i Stavanger (HiS) klaget påeksamenskarakterene i vår.