150 færre søkere til lærlingplasser

For tiden er det 4600 lærlinger i Rogaland. Antall søkere tillærlingplasser i Rogaland har gått ned de to siste årene.