Enighet om lærerlønnspakken

Lærerne får 15.000 kroner mer i lønn. Det er resultatet av sistedel av lærerlønnspakken som utdanningsminister Trond Giske ogrepresentanter for flere lærerorganisasjoner la fram søndag.