- Større Statkraft krever bedre nett

— Statkraft kan godt bli større i Norge og kjøpe Hafslund, men uten bedre kraftnett blir det dyrere strøm, er industriens melding til Stortinget.