- Auren kommer fra anlegget

Fiskeoppsynsmann Tom Eikehaug på Sele, som også er nestformann i elveeierlaget, mener regnbueauren i sedimenteringsbassengene må stamme fra Øksna Bruk.