Håper på melkeskvett fra kvotesalg

8000 bønder har søkt om å få utvide melkeproduksjonen. Tidligere i år takket 900 kolleger farvel til Dagros, mot erstatning fra staten. Staten skal i år inndra 20 millioner liter melk for å skape balanse mellom produksjon og et synkende forbruk.