Varehandelen setter ny fart

Detaljhandelen tar seg opp. I juli satt pengene løsere hos kjøpesenterkundene, og i særdeleshet på Kilden.