Kosmo leder delegasjon til Iran

Mens USA prøver å overtale Europa til å isolere Iran, drar stortingspresident Jørgen Kosmo til Teheran neste uke. Der skal han blant annet kaste glans over åpningen av et nytt Statoil-kontor.